Advertising & Analytics Platform

จัดการโซเชียลมีเดียเพื่อธุรกิจ และการทำตลาด Social

การวางแผนเพื่อเผยแพร่โฆษณาทางโซเชียลมีเดีย และการกำหนดเผยแพร่

SEO

Small Package

ติด google หน้าแรก                                                                                       1 เดือน
วิเคราะห์หา Keywords ที่เหมาะสม                                                              ✓
กำหนดช่วงเวลาแสดงโฆษณา                                                                          ✓
1 keyword                                                                                                                               ✓

หากครบสัญญาแล้วไม่ติดอันดับตามสัญญา
ทางเรายินดีคืนเงิน 50%

15,000 Baht

Medium Package

ติด google หน้าแรก                                                                                       3    เดือน
วิเคราะห์หา Keywords ที่เหมาะสม                                                              ✓
กำหนดช่วงเวลาแสดงโฆษณา                                                                          ✓
1 keyword                                                                                                                               ✓

หากครบสัญญาแล้วไม่ติดอันดับตามสัญญา
ทางเรายินดีคืนเงิน 50%

30,000 Baht

Large Package

ติด google หน้าแรก                                                                                       6   เดือน
วิเคราะห์หา Keywords ที่เหมาะสม                                                              ✓
กำหนดช่วงเวลาแสดงโฆษณา                                                                          ✓
1 keyword                                                                                                                               ✓

หากครบสัญญาแล้วไม่ติดอันดับตามสัญญา
ทางเรายินดีคืนเงิน 50%

50,000 Baht

SEM

Small Package

วิเคราะห์หา Keywords ที่เหมาะสม                                                              ✓
1 keyword                                                                                                                               ✓

40,000 Baht

Medium Package

วิเคราะห์หา Keywords ที่เหมาะสม                                                              ✓
2 keyword                                                                                                                               ✓

30,000 Baht

Large Package

วิเคราะห์หา Keywords ที่เหมาะสม                                                              ✓
3 keyword                                                                                                                               ✓

50,000 Baht

CONTACT US