Social Media Management Package

จัดการโซเชียลมีเดียเพื่อธุรกิจ และการทำตลาด Social

การวางแผนเพื่อเผยแพร่โฆษณาทางโซเชียลมีเดีย และการกำหนดเผยแพร่

Social Media Management Package

Small Package

ภาพสำหรับลงสื่อ social media                                 5

แคปชั่น                                                                                                           5

ออกแบบธีม Content เพื่อให้เหมาะกับเพจ     

ลงสื่อ Social Media ที่เกี่ยวข้องให้                       

7,500 Baht

Medium Package

ภาพสำหรับลงสื่อ social media                                 8

แคปชั่น                                                                                                      10

Gif Post                                                                                                      2

Free Post(ภาพเท่านั้น)                                                           1

การแก้ไขภาพและแคปชั่น                                                        1

ออกแบบธีม Content เพื่อให้เหมาะกับเพจ     

ลงสื่อ Social Media ที่เกี่ยวข้องให้                       

15,000 Baht

Large Pagekage

ภาพสำหรับลงสื่อ social media                             13

แคปชั่น                                                                                                      15

Gif Post                                                                                                      2

Free Post(ภาพเท่านั้น)                                                           2

การแก้ไขภาพและแคปชั่น                                                        1

ออกแบบธีม Content เพื่อให้เหมาะกับเพจ     

ลงสื่อ Social Media ที่เกี่ยวข้องให้                         

 

20,000 Baht

Fullcouse Package

ภาพสำหรับลงสื่อ social media                             13

แคปชั่น                                                                                                      15

Gif Post                                                                                                      2

Free Post(ภาพเท่านั้น)                                                           2

การแก้ไขภาพและแคปชั่น                                                        1

ออกแบบธีม Content เพื่อให้เหมาะกับเพจ     

ลงสื่อ Social Media ที่เกี่ยวข้องให้                       

Admin Page                                                                                     

25,000 Baht

ตัวอย่างผลงาน

ADMIN MONITOR PAGE PACKAGE

Small Package

ระยะเวลาดูแล                                                                                                             15 ชั่วโมง/วัน

ดูแล (ช่องทาง)                                                                                                                                               1

สรุปปัญหารายวัน                                                                                                                                     ✓

เช็คยอดขายรายวัน                                                                                                                                 ✓

ส่งยอดขายให้ทีมขาย เพื่อให้ทีมขายจัดส่ง                                                               ✓

8,500 Baht

Medium Package

ระยะเวลาดูแล                                                                                                                       12 ชั่วโมง/วัน

ดูแล (ช่องทาง)                                                                                                                                                       1

สรุปปัญหารายวัน                                                                                                                                            ✓

เช็คยอดขายรายวัน                                                                                                                                        ✓

ส่งยอดขายให้ทีมขาย เพื่อให้ทีมขายจัดส่ง                                                                      ✓

12,000 Baht

Large Pagekage

ระยะเวลาดูแล                                                                                                  15 ชั่วโมง/วัน

ดูแล (ช่องทาง )                                                                                                                               2

สรุปปัญหารายวัน                                                                                                                           ✓

เช็คยอดขายรายวัน                                                                                                                      ✓

ส่งยอดขายให้ทีมขาย เพื่อให้ทีมขายจัดส่ง                                                     ✓

15,000 Baht

MEDIA MANAGEMENT PACKAGE

Small Package

จำนวนเพจ                                                                                                                                           1

แนวทางของเพจ                                                                                                                         ✓

วางไอเดีย content                                                                                                                 ✓

กลุ่มเป้าหมายของเพจ                                                                                                       ✓

5,000 Baht

Medium Package

จำนวนเพจ                                                                                                                                           2

แนวทางของเพจ                                                                                                                         ✓

วางไอเดีย content                                                                                                                 ✓

กลุ่มเป้าหมายของเพจ                                                                                                       ✓

9,000 Baht

Large Pagekage

จำนวนเพจ                                                                                                                               3-5

แนวทางของเพจ                                                                                                                     ✓

วางไอเดีย content                                                                                                             ✓

กลุ่มเป้าหมายของเพจ                                                                                                     ✓

13,500 Baht

CONTACT US