JOB APPLICATION

สมัครงาน

Junior Graphic Designer

 • ออกแบบสื่อโฆษณาให้กับทางบริษัท
 • ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
 • ออกแบบงาน Art work
 • ออกแบบ Packaging
 • ถ่ายรูปสินค้าเพื่อจัดทำเมนู
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 • ** ทำงานวันจันทร์ – ศุกร์ ( เวลา 9.00 – 18.00 น.)**
 • Qualification

  • ไม่จำกัดเพศ อายุ 23 – 30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศน์ศิลป์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือ สื่อโฆษณา 1 ปี ขึ้นไป
  • สามารถใช้โปรแกรม Illustrator , PhotoShop , SketchUp หรือโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่