ความมุ่งมั่นของเรา Newgen

Newgen เป็นองค์กรที่ปรึกษาทางด้านไอที  (IT Solutions and  Services Provider) อย่างครบวงจร เราพร้อมก้าวเป็นผู้นำทางด้านการให้บริการด้านดิจิทัลเทคโนโลยี รวมทั้งพร้อมเปิดรับพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนา และส่งมอบบริการที่มากกว่าความคาดหวังของลูกค้า

เราได้พัฒนาคุณภาพการให้บริการที่มีความเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่องและ
ไม่หยุดนิ่ง ด้วยสโลแกน “Make It be Genius” ที่สำคัญคือการพัฒนาบุคลากร
ในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่เพิ่มมากขึ้น ผ่านแผนการดำเนินงาน HRM และ HRD อย่างเป็นระบบ หล่อหลอมรวมเป็นทีมงาน
มืออาชีพที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ที่ครอบคลุมและหลากหลาย เพื่อให้คู่ค้า ลูกค้า
รวมถึงผู้ถือหุ้น เกิดความพึงพอใจ และไว้วางใจในคุณภาพการบริการของเรา

นุตสรา รักแสง

กรรมการผู้จัดการ

Newgen Inter Trading Co., Ltd.

We are Newgen Professional Team

(Head office)

Name

Position

Name

Position

Name

Position

Name

Position

Name

Position

Name

Position

Name

Position

Name

Position

Name

Position

Name

Position

Name

Position

Name

Position

NEWGEN DIGITAL MARKETING

065-610-0639

88 PASO TOWER, 15TH FLOOR, UNIT B2,
SILOM ROAD, SURIYAWONG,
BANGRAK, BANGKOK,
THAILAND 10500