เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา บริษัท นิวเจน อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด ได้ร่วมเข้าประกวดสินค้าในโครงการ Thai Select ของกระทรวงพาณิชย์ กรมการส่งออกต่างประเทศ ที่จะมองให้กับร้านอาหารไทย และผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูป ผ่านกระบวนการและขั้นตอนของการปรุงอาหารด้วยส่วนผสมตามตำรับอาหารไทย

นิวเจนฯ ได้นำสินค้าภายใต้แบรนด์ “เสบียงพอดีคำ” ที่มีได้นำปลาเศรษฐกิจ ปลาที่ขึ้นชื่อของไทย อย่างจังหวัดสุพรรณบุรี คือ ปลาสลิด ซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดของ คุณนุตสรา รักแสง กรรมการผู้บริหารของบริษัทฯ ที่อยากต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและส่งต่อรายได้ให้กับทางชุมชน

ในโครงการนี้ ทางนิวเจน อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด ได้ส่งสินค้าทั้ง 3 รสชาติส่งตรงต่อคณะกรรมการ ได้แก่ สลิดแซ่บ สามรส, สลิดแซ่บ รสกะเพรา, สลิดแซ่บ น้ำพริกโรยข้าว ซึ่งสินค้าทั้ง 3 รสชาตินั้น ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี โดยสลิดแซ่บ รสกะเพรา คือรสชาติที่ทางนิวเจนฯ ได้แนะนำ

ผลกระประกวดจะเป็นอย่างไร ทางนิวเจนฯ จะมาแจ้งให้ทุกคนทราบอีกครั้ง เพื่อเป็นการส่งออกสินค้าไทย ส่งออกสู่ทั่วโลก