PHOTOGRAPHER   AND  VDO CREATOR

ถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ ตัดต่อวิดีโอ ให้ตรงใจ

ตรงกลุ่มเป้าหมาย

PACK SHOT PRODUCTION

Minimal Package

จำนวนภาพ                                                                                                                          10

แก้ไขได้                                                                                                                                            X

ได้ไฟล์ Raw                                                                                                                              X

ตกแต่งให้                                                                                                                                    X

*ไม่รวมค่าอุปกรณ์ตกแต่ง ของประกอบฉาก

8,000 Baht

Medium Package

จำนวนภาพ                                                                                                                          20

แก้ไขได้                                                                                                                                            2

ได้ไฟล์ Raw                                                                                                                              ✓

ตกแต่งให้                                                                                                                                    ✓

*ไม่รวมค่าอุปกรณ์ตกแต่ง ของประกอบฉาก

20,000 Baht

Large Pagekage

จำนวนภาพ                                                                                                                          30

แก้ไขได้                                                                                                                                            3

ได้ไฟล์ Raw                                                                                                                              ✓

ตกแต่งให้                                                                                                                                    ✓

*ไม่รวมค่าอุปกรณ์ตกแต่ง ของประกอบฉาก

28,000 Baht

หมายเหตุ

 • ก่อนทำการปรับสี จะมีการส่งตัวอย่างแบบสีให้เลือกก่อน 3 แบบ ก่อนจะดำเนินการปรับสีให้เป็นแบบเดียวกันทั้งหมด
 • ไฟล์ที่ได้รับ จะมี png และ jpeg

ตัวอย่างผลงาน

PHOTOGRAPHER

Minimal Package

Time (hr.)                                                                                                                  1-5 hrs.

ได้ภาพต้นฉบับ (ภาพหลังกล้อง)                                                                   ✓

ภาพตกแต่ง                                                                                                                            ✓

ไฟล์                                                                                                                                                  ✓

8,500 Baht

Medium Package

Time (hr.)                                                                                                           6 – 8 hrs.

ได้ภาพต้นฉบับ (ภาพหลังกล้อง)                                                                   ✓

ภาพตกแต่ง                                                                                                                            ✓

ไฟล์                                                                                                                                                  ✓

15,000 Baht

Large Pagekage

Time (hr.)                                                                                                              Full Day

ได้ภาพต้นฉบับ (ภาพหลังกล้อง)                                                                   ✓

ภาพตกแต่ง                                                                                                                            ✓

ไฟล์                                                                                                                                                  ✓

25,000 Baht

หมายเหตุ

 • ก่อนทำการปรับสี จะมีการส่งตัวอย่างแบบสีให้เลือกก่อน 3 แบบ ก่อนจะดำเนินการปรับสีให้เป็นแบบเดียวกันทั้งหมด

ตัวอย่างผลงาน

VDO PRODUCTION

Small Package

    Time                                                                                                                   1 Min

Footage                                                                                                                ✓

Story Idae                                                                                                         ✓

Cut Ver.                                                                                     15,30 sec

Edit                                                                                                                                2

ถ่ายสำหรับลง online channal

50,000 Baht

Medium Package

 Time (min)                                                                      1 – 1.30 Min

Footage                                                                                                                ✓

Story Idae                                                                                                           ✓

Cut Ver.                                                                                      15,30 sec

Edit                                                                                                                               2

ถ่ายสำหรับลง online channal

70,000 Baht

TVC, Music, Movie etc.

  VDO PRESENT

  Small Package

  Time                                                                                                   1-3 min.

  Footage                                                                                                                ✓

  Story Idae                                                                                                           ✓

    Cut Ver. 2                                                                                15,  30 sec  

  Edit                                                                                                                              2

  ถ่ายสำหรับลง online channal

  30,000 Baht

  Medium Package

  Time                                                                                                   5 min.

  Footage                                                                                                                ✓

  Story Idae                                                                                                           ✓

    Cut Ver. 2                                                                                15,  30 sec  

  Edit                                                                                                                              2

  ถ่ายสำหรับลง online channal

  50,000 Baht

  Event, Teaser, Interview etc.

  ตัวอย่างผลงาน

  EDITOR VIDEO

  Small Package

               Time (min)                                                                      1 – 2 Min
  Footage                                                                                            X
  Story Idae                                                                                      X
  VDO Cut Ver 2 ver                                                             X
  Edit                                                                                                            2

  4,000 Baht

  Medium Package

               Time (min)                                                                         3 -5 Min
  Footage                                                                                            X
  Story Idae                                                                                      X
  VDO Cut Ver 2 ver                                                             X
  Edit                                                                                                            2

  7,000 Baht

  CONTACT US