เฟรนซ์ฟรายส์ (French fries) -Golden Fritto เส้นเล็ก