JOB APPLICATION

สมัครงาน

SEM Specialist

Search Engine  Marketing เป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำการตลาดกับ Search Engine โดยจะเป็นผู้ดูแลเรื่องการทำให้คอนเทนต์หรือเนื้อหาทางการตลาดและการโฆษณาบนเว็บไซต์ของบริษัทขึ้นไปอยู่บนอันดับแรกๆ ของ Google ได้ อาจใช้การวิเคราะห์และเก็บข้อมูลทางด้านเนื้อหาเพื่อปรับปรุงให้เนื้อหาตรงตามเกณฑ์ของ Google มากที่สุดเพื่อให้อันดับการแสดงผลอยู่ในอันดับแรกๆ หรือแม้กระทั่งควบคุมการจ่ายเงินเพื่อซื้อโฆษณากับ Google เพื่อให้ชื่อของบริษัทขึ้นไปอยู่ในอันดับแรก ซึ่งจะทำให้เว็บไซต์ได้รับความสนใจ ได้รับความนิยม และช่วยทำให้การตลาดบนสื่อดิจิทัลเห็นผลเร็วมากยิ่งขึ้น

  • Qualification

    • Coming soon