(คลิป) ประมวลภาพแบรนด์สุขโข รับรางวัล สุดยอดผลิตภัณฑ์บางกอกแบรนด์ 2020 (Bangkok Brand 2020)

     บริษัท นิวเจน อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายลูกประคบสมุนไพร แบรนด์สุขโข คว้าสุดยอดผลิตภัณฑ์บางกอกแบรนด์ 2020 (Bangkok Brand 2020) โดยสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 11 กันยายน 2563 โดยนายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีและผู้มอบโล่

     Bangkok Brand เป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 – 2575) เพื่อจะก้าวขึ้นเป็น “มหานครแห่งเอเชีย” และเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นโครงการเพื่อค้นหาสุดยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานครที่มีคุณภาพ มาตรฐาน คุณค่า และอัตลักษณ์ เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค ส่งผลให้เกิดการรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์ และขยายผลด้านการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมนุม เพื่อให้ได้รับเครื่องหมาย “Bangkok Brand” ซึ่งผู้ผ่านการคัดสรรจะได้รับใบประกาศนียบัตร และได้รับสิทธิให้ใช้ตราผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand เพื่อเป็นการยืนยันมาตรฐาน และคุณภาพของผลิตภัณฑ์กรุงเพมหานครให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้บริโภค ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นตามนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร ด้าน “มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้”

     โดยมีนายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานฯ พร้อมด้วยนางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร  นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ผู้บริหารเขต 50 เขต เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านการคัดสรรฯ ระดับ Premium (Bangkok Brand) และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมงาน

ติดตามพวกเราได้ที่แบรนด์ “สุขโข” ได้ที่
https://sookkhothailand.com/
หรือแฟนเพจ
https://www.facebook.com/SOOKKHOThailand

ของเวป NEWGEN SOOKKHO ลูกประคบ นุตสรา รักแสง NEWGEN ของเวป NEWGEN SOOKKHO ลูกประคบ นุตสรา รักแสง NEWGEN ของเวป NEWGEN SOOKKHO ลูกประคบ นุตสรา รักแสง NEWGEN ของเวป NEWGEN SOOKKHO ลูกประคบ นุตสรา รักแสง NEWGEN ของเวป NEWGEN SOOKKHO ลูกประคบ นุตสรา รักแสง NEWGEN ของเวป NEWGEN SOOKKHO ลูกประคบ นุตสรา รักแสง NEWGEN ของเวป NEWGEN SOOKKHO ลูกประคบ นุตสรา รักแสง NEWGEN ของเวป NEWGEN SOOKKHO ลูกประคบ นุตสรา รักแสง NEWGEN ของเวป NEWGEN SOOKKHO ลูกประคบ นุตสรา รักแสง NEWGEN ของเวป NEWGEN SOOKKHO ลูกประคบ นุตสรา รักแสง NEWGEN