วิสัยทัศน์

 ก้าวเป็นผู้นำการให้บริการอัจฉริยะดิจิทัลเทคโนโลยีระดับโลก 

พันธกิจ

 ส่งมอบระบบชาญฉลาดที่ตอบโจทย์ธุรกิจมากกว่าความคาดหวังของลูกค้า

NEWGEN DIGITAL MARKETING

065-610-0639

88 PASO TOWER, 15TH FLOOR, UNIT B2,
SILOM ROAD, SURIYAWONG,
BANGRAK, BANGKOK,
THAILAND 10500